Våre tjenester

Høytrykkspyling

Spyling av tette avløp. Tining av fryst rør med varmtvann og Fasadevask

Slamsuging

Rengjøring av kummer, Sandfang, Septiktanker, Vaskehaller, Fettutskillere. Oljetanker og ADR tanker.

Supersuging

Suging av stubboftsleire, Kabelavdekking, Tunge masser hvor graver ikke kommer til Blåsing av pukk og lignende.

Rørinspeksjon

Tilstandsrapport av dine rør. Trasepeiling (hvor røret befinner seg)

Industriell rengjøring

I samtlige varmekraftverk i Norge kreves det både løpende og periodisk vedlikehold for at det skal opprettholdes en jevn og riktig produksjon.

IMG_1163

Døgnvakt

Vi hjelper deg uansett tid på døgnet.

Tjenester - Høytrykk og Vakumteknikk

Fasadevask

Skinnende ren fasade både på næringsbygg og private bygg.

IMG_0640

Kabelavdekking

Fjerning av tung masse ved tilkomst til nedgravde kabler i bakken.

IMG_1007

Septiktanker

Det er strenge krav til tømming av septiktank. Vi hjelper deg.

Nøkkelord; Høytrykkspyling, tette, avløp, tining, fryste, rør, fasadevask, slamsuging, septiktank, supersuging, kabelavdekking, rørinspeksjon, container, sprøytemaling, utleie, Høytrykk & Vakumteknikk.