Våre tjenester

Høytrykkspyling

Spyling av tette avløp. Tining av fryst rør med varmtvann og Fasadevask

Slamsuging

Rengjøring av kummer, Sandfang, Septiktanker, Vaskehaller, Fettutskillere. Oljetanker og ADR tanker.

Supersuging

Suging av stubboftsleire, Kabelavdekking, Tunge masser hvor graver ikke kommer til Blåsing av pukk og lignende.

Rørinspeksjon

Tilstandsrapport av dine rør. Trasepeiling (hvor røret befinner seg)

Containere

Store og små containere til utleie.

Døgnvakt

Vi hjelper deg uansett tid på døgnet.

Fasadevask

Skinnende ren fasade både på næringsbygg og private bygg.

Kabelavdekking

Fjerning av tung masse ved tilkomst til nedgravde kabler i bakken.

Septiktanker

Det er strenge krav til tømming av septiktank. Vi hjelper deg.

Nøkkelord; Høytrykkspyling, tette, avløp, tining, fryste, rør, fasadevask, slamsuging, septiktank, supersuging, kabelavdekking, rørinspeksjon, container, sprøytemaling, utleie, Høytrykk & Vakumteknikk.