Våre tjenester

Høytrykkspyling

Spyling av tette avløp. Tining av fryst rør med varmtvann og Fasadevask

Slamsuging

Rengjøring av kummer, Sandfang, Septiktanker, Vaskehaller, Fettutskillere. Oljetanker og ADR tanker.

Supersuging

Suging av stubboftsleire, Kabelavdekking, Tunge masser hvor graver ikke kommer til Blåsing av pukk og lignende.

IMG_0640

Rørinspeksjon

Tilstandsrapport av dine rør. Trasepeiling (hvor røret befinner seg)

Industriell rengjøring

I samtlige varmekraftverk i Norge kreves det både løpende og periodisk vedlikehold for at det skal opprettholdes en jevn og riktig produksjon.

IMG_1163

Døgnvakt

Vi hjelper deg uansett tid på døgnet.

Tjenester - Høytrykk og Vakumteknikk

Fasadevask

Skinnende ren fasade både på næringsbygg og private bygg.

Kabelavdekking

Fjerning av tung masse ved tilkomst til nedgravde kabler i bakken.

IMG_1007

Oljetank

Det er strenge krav til tømming og fjerning av oljetanker. Vi hjelper deg.

Nøkkelord; Høytrykkspyling, tette avløp, tett kloakk, tining av fryste rør, fasadevask, slamsuging, septiktank, supersuging, kabelavdekking, rørinspeksjon, oljetank, fjerning av oljetank,septiktank, fjerning av septiktank. Høytrykk & Vakumteknikk.